Zaloguj się

struktura pracochłonności

bill of labour

Sporządzone w układzie stanowisk i grup stanowiskzestawienie pracochłonności koniecznej do wykonania jednej sztuki określonego wyrobu. Używa się go do prognozowania przyszłej wielkości obciążenia. We wstępnym planowaniu obciążenia potencjału używa się struktury pracochłonności do wyliczenia wielkości potencjału koniecznej do wykonania głównego harmonogramu produkcji. Inna nazwa: profil obciążenia (product load profile). Zob. główny harmonogram produkcji, planowanie zapotrzebowania zapasów.
Zobacz też: