Zaloguj się

struktura rodziny wyrobów

family bill of material

Planistyczna forma opisu struktury wyrobu - zbiorczy opis struktury rodziny wyrobów wykonywanych w różnych wersjach i odmianach przez montowanie różnych katalogowych elementów. Powtarzalność każdego katalogowego elementu wyrażana jest najczęściej w procentach i ustalana na podstawie prognozy zapotrzebowania.