Zaloguj się

supertag

trolleyponder

Tag, posiadający właściwość blokowania się po wysłaniu sygnału odpowiedzi. Dzięki temu możliwe jest kolejne odczytywanie kodów dużej ilości supertagów obiektów zgromadzo­nych w jednym miejscu. Inna nazwa: trolleyponder.