Zaloguj się

superzbiornikowiec

ultra large crude carrier - ULCC

Statek przeznaczony do przewozu masowych ładunków płynnych, o nośności powyżej 300 tys. ton.