Zaloguj się

cykl życia wyrobu

product life cycle, life cycle

Okres od wprowadzenia danego wyrobu na rynek do zakończenia jego funkcjonowania na rynku. Można wyróżnić następujące fazy cyklu życia wyrobu: wprowadzania, wzrostu, dojrzałości, nasycenia, schyłkową, końcową.