Zaloguj się

symbolika 2D

2D symbology

Symbolika wielorzędowa (dwuwymiarowa, piętrowa) - symbolika kodu kreskowego, w której symbol tworzą dwa lub więcej przylegające pionowo rzędy znaków symbolu.