Zaloguj się

system grup terminowych

bucketed system

Technika stosowana w procesie planowania zapotrzebowania materiałowego, polegająca na przypisaniu całego okresowego zapotrzebowania na dany wyrób (np. zapotrzebowania tygodnia) do początku danego okresu. W takim przypadku terminy rozpoczęcia lub zakończenia wszystkich wyrobów planowanych do wykonania w ciągu tygodnia wyznacza się umownie na poniedziałek.