Zaloguj się

system planowania cząstkowego

quantum planning system

System planowania stosowany w warunkach produkcjijednostkowej. Wykonanie części i montaż odbywa się po sztuce lub według techniki "partia na partię". Każda faza wykonania wyrobu i operacja ma stałą, niezależną od faktycznego czasu jej wykonania, długotrwałość. Daje to w efekcie wymuszony, równomierny przepływ produkcji przez stanowiska i przy występowaniu podobieństwa produkowanych wyrobów pozwala na organizację liniowego przepływu produkcji. Efekt ten daje się osiągnąć również w strukturze technologicznej przez szczegółowe planowanie tras przepływu materiałów. Zob. struktura technologiczna.