Zaloguj się

system produkcji bez zapasów

zero inventory production system

Zob. produkcja bez zapasów.