Zaloguj się

system przeglądu ciągłego

Zob. model uzupełniania (odnawiania) zapasów - model zamawiania oparty na poziomie informacyjnym.