Zaloguj się

system ssący

pull system

Ogólne określenie odnoszące się do systemu produkcyjnegolub logistycznego działającego według następującego modelu:
- przyjęcie zamówienia klienta uruchamia czynności związane z jego realizacją w końcowym ogniwie łańcucha przepływu dóbr;
- czynności realizowane w końcowym ogniwie łańcucha wywołują realizację czynności w ogniwie poprzedzającym, reguła ta obowiązuje w kolejnych ogniwach łańcucha przepływu dóbr aż do ogniwa początkowego.
Pojęcie "system ssący" jest zwykle używane w odniesieniu do rozwiązań inspirowanych koncepcją "dokładnie na czas". Zob. dokładnie na czas.