Zaloguj się

system tłoczący

push system

Ogólne określenie odnoszące się do systemu produkcyjnegolub logistycznego działającego według następującego modelu:
- w końcowym ogniwie łańcucha przepływu dóbr ulokowany jest zapas, z którego realizowane są zamówienia klientów;
- zmiany stanu zapasów w końcowym ogniwie łańcucha wywołują przepływ materiałów w ogniwie poprzedzającym. Reguła ta obowiązuje w kolejnych ogniwach łańcucha przepływu dóbr aż do ogniwa początkowego.
Pojęcie systemu tłoczącego jest zwykle używane w odniesieniu do rozwiązań opartych na koncepcji planowania zapotrzebowania materiałowego lub w zarządzaniu zapasami. Zob. planowanie zapotrzebowania materiałowego, zarządzanie zapasami.