Zaloguj się

szczupła produkcja

lean production

System produkcyjny złożony z jednostek produkcyjnych,czyli maszyn i urządzeń pracujących częściowo lub w pełni automatycznie (w tym również elastycznych systemów produkcyjnych). Stanowiska umieszczone są na planie litery U zgodnie z kolejnością operacji w procesie technologicznym. Poszczególne jednostki produkcyjne czasami rozdzielane są buforami - automatycznymi magazynami robót w toku. Przepływ materiałów w systemie produkcyjnym i sterowanie tym systemem zorganizowane jest przy pomocy techniki kanban. Zob. jednostka produkcyjna, elastyczny system produkcyjny, kanban.