Zaloguj się

szczupłe wytwarzanie

lean manufacturing

Wprowadzona przez grupę autorów z Massachusets Instituteof Technology ogólna nazwa klasy rozwiązań organizacji systemów produkcyjnych powstałych pod wpływem koncepcji "dokładnie na czas" w latach 90. ubiegłego wieku. Wszystkie rozwiązania szczegółowe
w ramach tej klasy polegają na wytwarzania porównywalnej wielkości produkcji przy wykorzystaniu coraz mniejszej liczby i rozmiaru zasobów. Szczupłe wytwarzanie opiera się na następujących założeniach:
- zaangażowanie i systematyczne doskonalenie personelu - każdy pracownik począwszy od dyrektora generalnego, a skończywszy na szeregowym wykonawcy, powinien znać i akceptować przyjęte rozwiązania i zasady postępowania;
- organizacja współpracy w ramach przedsiębiorstwa opiera się na modelu "wewnętrznego klienta";
- przedsiębiorstwo podlega stałej ewolucji, która odbywa się pod wpływem ciągle rosnących wymagań klientów, a kierowana jest przez naczelne kierownictwo;
- zysk jest określany poziomem kosztów a nie wielkością ceny, cenę określa konsument a nie poziom kosztów przedsiębiorstwa;
- każdy pracownik przedsiębiorstwa zaangażowany jest w eliminację nadmiernego zużycia zasobów;
- standaryzacja jest powszechnie obowiązującą zasadą postępowania w odniesieniu do dokumentacji, metod postępowania, realizacji procesów i pomiaru wyników.
Zob. dokładnie na czas, klient wewnętrzny.