Zaloguj się

szybka reakcja w wytwarzaniu

quick response manufacturing

Koncepcja organizacji systemu produkcyjnego pozwalającana:
- wytwarzanie produktów na indywidualne zamówienie przy kosztach i w cenie produktów masowych;
- zachowanie dużej różnorodności i wysokiej jakości wytwarzanych produktów;
- zwiększanie wartości produktu dla klienta przez oferowanie mu poza produktem dodatkowych elementów, takich jak udział w projektowaniu wyrobu, krótki cykl dostawy, wybór miejsca i terminu dostawy.
Wytwarzanie w systemach szybkiej reakcji odbywa się za pomocą elastycznego i zautomatyzowanego wyposażenia, z wykorzystaniem systemów informatycznych umożliwiających odbiorcy udział w projektowaniu (multimedia, sprzedaż poprzez Internet, wirtualna rzeczywistość).
Zobacz też: