Zaloguj się

szybkie przezbrojenie

single minute exchange of die - SMED

Metoda redukcji czasu przygotowawczo-zakończeniowego stanowiska do wielkości niższej niż 10 minut poprzez szczegółową analizę czynności koniecznych do przezbrojenia stanowiska, ograniczenie ich zakresu (np. poprzez specjalną konstrukcję przyrządów) i wydzielenie z czasu przygotowawczo-zakończeniowego czynności wykonywanych poza stanowiskiem. Zob. zewnętrzny czas przygotowawczo-zakończeniowy.