Zaloguj się

czas przemieszczania

move time

Czas potrzebny na fizyczne przemieszczenie materiału od jednego stanowiska po zakończeniu danej operacji na następne stanowisko.