Zaloguj się

środki transportu wewnętrznego

internal means of transport

Urządzenia do transportu w obrębie określonego obiektu.