Zaloguj się

świadectwo analizy

certificate of analysis

Certyfikat wymagany przez kupujących pewne produkty, takie jak składniki żywności, poświadczający, iż produkty te posiadają skład zgodny z odpowiednimi wymaganiami i zawierający jego analizę.