Zaloguj się

świadectwo fitosanitarne

phytosanitary certificate

Dokument wystawiony przez kompetentny organ kraju eksportującego, poświadczający, że rośliny, owoce lub warzywa są wolne od chorób i że nadają się do konsumpcji, oraz podający szczegóły dotyczące fumigacji czy innego rodzaju obróbki zabezpieczającej, której zostały poddane.