Zaloguj się

świadectwo sanitarne

sanitary certificate

Dokument wystawiony przez kompetentne władze kraju eksportującego, poświadczający, że produkty żywnościowe i zwierzęce, włącznie ze zwierzętami martwymi, nadają się do konsumpcji przez ludzi, oraz podający - w razie potrzeby - szczegóły na temat przeprowadzonych kontroli.