Zaloguj się

czas przestawienia produkcji

change-over time

Czas potrzebny na przestawienie stanowiska roboczego ze stanu gotowości do wykonywania jednej operacji w stan gotowości do wykonywania innej operacji.