Zaloguj się

tag pasywny

passive tag

Tag wzbudzany przez fale elektromagnetyczne czytnika, nie posiadający własnego źródła zasilania. Jest to tag typu RO (read only - tylko do odczytu) - informacje raz zapisane w tagu nie mogą być zmieniane.