Zaloguj się

tara kontenera

tare weight of container

Masa pustego kontenera, włącznie z masą okuć i urządzeń stanowiących integralną część tego typu kontenera w normalnych warunkach. Inna nazwa: masa własna kontenera (tare mass of container).
Zobacz też: