Zaloguj się

czas przestoju

idle time

Czas, w którym potencjał danego zasobu nie jest wykorzystywany ze względu na trudności techniczne i/lub organizacyjne (przerwy w produkcji, brak materiału).
Zobacz też: