Zaloguj się

tempo produkcji

production rate

Liczba sztuk danego wyrobu wykonywana w określonej jednostce czasu.