Zaloguj się

tendencja

trend

Generalny, ciągły ruch, wskazujący kierunek długoterminowego rozwoju jakiejś zmiennej, w odróżnieniu od efektów krótkoterminowych, takich jak fluktuacje przypadkowe i sezonowe.