Zaloguj się

termin ważności

effective date

Termin, w jakim dany element musi został włączony (bądź wyłączony) albo operacja dodana lub usunięta z procesu technologicznego. Kontrola terminów ważności w procesie planowania zapotrzebowania materiałowego zapewnia, że zapotrzebowanie na określone elementy lokowane jest we właściwym terminie. Innym sposobem zapewnienia poprawności wyliczenia zapotrzebowania materiałowego jest posługiwanie się systemem numeracji zleceń.