Zaloguj się

tocząca się droga

Rolling Road

Przewóz całkowitych pojazdów drogowych, przy zastosowaniu technik roll-on i roll-off, pociągami składającymi się z wagonów o obniżonej podłodze (niskopodwoziowych).