Zaloguj się

akredytywa

letter of credit - L/C

Pisemne zobowiązanie banku (emitenta), wystawione sprzedającemu (beneficjentowi) na życzenie i zgodnie z instrukcją kupującego (wnioskodawcy), wypłacenia, w chwili jego okazania lub w dającej się określić przyszłości, nie więcej niż oznaczonej kwoty pieniężnej, w wyznaczonym limicie czasowym i na podstawie przewidzianych w umowie dokumentów.