Zaloguj się

transakcja specjalna

special deal

Transakcja handlowa wykraczająca poza standardowe procedury zamawiania, zatwierdzania itd.