Zaloguj się

trasa transportu

transport route

Droga między miejscem pierwszego załadunku i miejscem ostatecznego wyładunku. Trasa transportu może obejmować kilka dróg.