Zaloguj się

ubytek naturalny

leekage

Ilościowe zmniejszenie masy lub wymiaru przechowywanego zapasu spowodowane zachodzącymi procesami biochemicznymi i fizycznymi oraz czynnościami manipulacyjnymi, któremu nie można zapobiec przy obecnym stanie wiedzy oraz dostępnej i opłacalnej technologii.