Zaloguj się

udźwig zredukowany wózka jezdniowego

reduced lifting capacity of a truck

Ustalona przez producenta masa ładunku, jaką wózek gotowy do pracy może bezpiecznie podnieść powyżej wysokości ustalonej dla udźwigu nominalnego, przy określonym położeniu środka ciężkości, jeżeli konstrukcja to umożliwia.