Zaloguj się

układ liniowy

line layout

Sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w której maszyny i ich grupy są ustawione oraz urządzenia i powierzchnie pomocnicze (magazyny) rozmieszczone w takiej kolejności, w jakiej są używane. Stosowany w warunkach produkcji seryjnej i masowej.