Zaloguj się

częstotliwość wysyłek

shipping frequency

Liczba wysyłek do określonego miejsca przeznaczenia w ustalonej jednostce czasu.