Zaloguj się

układnica

stacker crane

Urządzenie do składowania ładunków w magazynie, którego ustrój (konstrukcję) nośną stanowi przejezdny słup lub rama, po której przemieszcza się wodzak. Rozróżnia się układnice słupowe oraz ramowe.