Zaloguj się

umowa współproducencka

co-maker agreement

Umowa tworzenia, na bazie wzajemnego zaufania, długoterminowych stosunków z dostawcą, w której dokonano ustaleń:
- celu i warunków umowy,
- terminów realizacji dostaw,
- niezawodności dostaw,
- spełnienia warunków jakościowych/ilościowych,
- procedur prowadzących do redukcji poziomu cen,
- współpracy przy opracowywaniu nowych produktów.