Zaloguj się

Uniform Code Council

Uniform Code Council, Inc

1. Historycznie - międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w USA, tworzące i zarzą­dzające (wraz z EAN International) globalnym systemem EAN.UCC. Zrzeszało orga­nizacje krajowe USA i Kanady.
2. Obecnie GS1 US - organizacja krajowa GS1 w USA.