Zaloguj się

częstotliwość zamawiania

ordering frequency

Liczba zamówień na dany wyrób złożona w określonej jednostce czasu.