Zaloguj się

upust ilościowy

quantity discount

Proporcjonalna redukcja stawki, uzależniona od ilości ładunku.