Zaloguj się

urządzenia transportu technologicznego

means of technological transport

Urządzenia umożliwiające przemieszczanie dóbr podczas realizacji procesu technologicznego wytwarzania lub magazynowania.