Zaloguj się

Użytkownik Końcowy

End-user

Subskrybent EPCglobal, który stosuje standardy EPCglobal i korzysta z podstawowych usług EPCglobal w swoich operacjach biznesowych.