Zaloguj się

VMI

Vendor Managed Inventory

Zob. zarządzanie zapasami przez dostawcę.
Zobacz też: