Zaloguj się

wagon kolejowy

rail car

Wagon na kołach używany do transportu szynowego (kolejowego). Inna nazwa: kolejowy wagon towarowy (railway truck).