Zaloguj się

walidacja danych

data validation

Weryfikacja skanowanych danych, w celu określenia, czy są one zgodne z zasadami apli­kacji dla logiki systemu i/lub określonymi wymaganiami użytkowników, przed ich prze­tworzeniem w aplikacjach EDI.