Zaloguj się

warstwa zapasów w magazynie

stock layer

Część stosu, rzędu lub bloku o wysokości równej wysokości najmniejszej jednostki zapasu i wymiarach w rzucie poziomym, równych wymiarom poziomym tego stosu, rzędu lub bloku.