Zaloguj się

warsztat

job shop

1. Jednostka produkcyjna zorganizowana, aby produkować niewielkie ilości wyrobów na indywidualne zamówienia.
2. Taka organizacja produkcji, w której drogi przepływu różnych wyrobów są różne, a kolejne operacje są wykonywane po zwolnieniu się odpowiednich stanowisk.
W takich warunkach wytwarza się najczęściej niewielkie ilości wyrobów na indywidualne zamówienia.