Zaloguj się

wartość celna

customs value

Wartość towaru zadeklarowanego na potrzeby celne.
Zobacz też: