Zaloguj się

wartość dodana

added value

1. Wartość przypisana produktom, będąca wynikiem konkretnego procesu fizycznego (np. procesu produkcji, magazynowania, transportu).
2. Różnica między wartością wyprodukowanych dóbr a kosztem materiałów i zapasów, które zostały zużyte do wytwarzania.